Na stránke sa pracuje

Bratská jednota baptistov
cirkevný zbor Liptovský Mikuláš
ulica 1.mája 73
031 01 Liptovský Mikuláš