Bratská jednota baptistov

cirkevný zbor Liptovský Mikuláš
ulica 1.mája 73
031 01 Liptovský Mikuláš

Na stránke sa pracuje